Poresko savetovanje

Naši zaposleni iz odeljenja za poresko savetovanje imaju široko znanje o srpskom poreskom zakonodavstvu, uključujući poznavanje računovodstvenih i statusnih propisa. Imamo bogata iskustva u savetovanju srpskih i međunarodnih privrednih subjekata, kao i fizičkih lica.

 

U poreskoj oblasti za vas obavljamo sledeće usluge:
 

 • redovno poresko savetovanje sa svim vrstama poreza i doprinosa, kao i na međunarodnom prostoru:
  • Oporezivanje fizičkih lica porezom na dohodak:
   • testni obračun poreza na dohodak i pregled pravilnosti primljenog informativnog obračuna poreza na dohodak
   • uticaj različitih međugodišnjih isplata na porez na dohodak na godišnjem nivou
   • oporezivanje različitih oblik rada (rukovodstvo, studenti, penzioneri, autorski honorari, itd.)
   • ostvarivanje poreskih olakšica
   • uticaj primanja dohodaka iz inostranstva
   • pomoć u pripremi samoprijave

     
  • Oporezivanje pravnih lica:
   • proveravnje pravilnosti prilikom tretiranja poslovnih događaja i knjigovodstvenih isprava
   • ostvarivanje poreskih olakšica
   • sastavljanje poreskih obračuna
   • pomoć pri obračunavanju porez po odbitku

 

 • Oporezivanjem porezom na dodatu vrednost:
  • pregled ispravnosti obračuna PDV-a
  • savetovanje u vezi sa ostvarivanjem prava na odbitak PDV-a i ispravki odbitka PDV-a
  • provera verodostojnosti knjigovodstvenih isprava
  • povraćaj PDV-a
  • mogućnost ostvarivanja oslobađanja pri isporuci robe ili usluga

    
 • poreski due diligence
  • kompletan pregled pravilnosti ispunjavanja poreskih obaveza kod klijenata za pojedini poreski period, deo perioda ili za više poreskih perioda
  • pregled pravilnosti i zakonitosti sprovođenja poreskog zakonodavstva u vašim poslovnim knjigama, ugovorima i drugoj relevantnoj dokumentaciji
  • usredsređivanje na otkrivanje grešaka odnosno poreskih rizika pri oporezivanju i plaćanju poreskih obaveza svih vrsta poreza
  • priprema izveštaja o otkrivenim greškama odnosno poreskim rizicima sa preporučenim merama za otklanjanje utvrđenih grešaka
  • priprema za posetu poreskih inspektora
    
 • pregled adekvatnosti transfernih cena i/ili priprema adekvatne dokumentacije o transfernim cenama
   
 • savetovanje s obzirom na reorganizaciju poslovanja
   
  • spajanja i razdvajanja društava,
  • statusna transformacija samostalnih preduzetnika u kapitalno privredno društvo i prenosima delatnosti na drugog privatnika

 


Naši partnerji

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex