Vođenje pomoćnih knjiga

  • pregled adekvatnosti isprava u skladu sa zakonodavstvom,
  • evidentiranje poslovnih događaja u pomoćne knjige (registar nematerijalnih i materijalnih osnovnih sredstava, računovodstvo troškova rada, materijalno i robno knjigovodstvo, glavne knjige blagajne, knjiga akcionara i dr.).