Vođenje glavne knjige

  • pregled adekvatnosti isprava u skladu sa zakonodavstvom,
  • savetovanje stranaka prilikom izdavanja knjigovodstvenih isprava, u kontrolisanju primljenih i izdatih isprava, te njihovom evidentiranju,
  • evidentiranje svih poslovnih događaja u glavnoj knjizi,
  • u okviru glavne knjige obezbeđujemo i poresko knjigovodstvo: evidentiranje poslovnih događaja u propisane poreske evidencije, izrada knjiga prema propisima o porezu na dodatu vrednost, te vođenje ostalih pomoćnih evidencija na osnovu poreskih propisa.