Računovodstveni nadzor

  • kontrolisanje organizacije i predlog reorganizacije računovodstvene funkcije naručioca,
  • pregled evidentiranja poslovnih događaja u poslovne i poreske knjige,
  • kontrola usklađenosti knjigovodstvenih isprava sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
  • kontrola adekvatnosti vrednovanja i iskazivanja stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama naručioca,
  • kontrola izvođenja prethodnih kontrola u računovodstvenom odeljenju,
  • savetovanje prilikom organizacije računovodstvene funkcije i u računovodstvenom izveštavanju.