Finansijski izveštaji

  • izrada bilansa stanja,
  • izrada izveštaja poslovnog rezultata,
  • izrada bilansa uspeha,
  • izrada bilansa ukupnih prihoda,
  • izrada izveštaja novčanih tokova,
  • izrada bilansa kretanja kapitala,
  • izrada objašnjenja i objava uz računovodstvene iskaze,
  • izrada ostalih računovodstvenih iskaza po potrebi komitenta (iskaz na predlog matičnog preduzeća, iskaz kretanja osnovnih sredstava, iskazi za potrebe izveštavanja unutar preduzeća, iskazi na stranim jezicima i sl.),
  • računovodstvena analiza sa izborom nekoliko ključnih pokazatelja poslovanja.