Poreske knjige i obračuni

 • obračun PDV-a i svi ostali obračuni prema Zakonu o PDV-u, te vođenje poreskih knjiga i evidencija prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost,
 • izrada prognoze obračuna poreza na prihod od delatnosti,
 • izrada obračuna poreza na dohodak pravnih lica, te vođenje odgovarajuće evidencije (npr. evidencija pokrivanja poreskih gubitaka, korišćenja poreskih olakšica i sl.),
 • izrada obračuna poreskog odbitka za isplate dohodaka iz Srbije prema zakonu o porezu na dohodak pravnih lica, te pomoć stranki u korišćenju povoljnosti na osnovu međudržavnih sporazuma,
 • ostali poreski predračuni i obračuni po potrebi komitenta.

 


Naši partnerji

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex