Knjigovodstvo zarada

  • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih uz pripremu potrebnih obrazaca,
  • pomoć u sastavljanju ugovora o radu i delu,
  • obračun zarada za zaposlene, autorskih honorara, ugovora o delu,
  • priprema platnih naloga za uplatu zarada i drugih ličnih primanja, doprinosa i poreza,
  • izrada potrebnih obrazaca za isplatu dohodaka za primaoca i za poresku upravu,
  • popunjavanje raznih potvrda o zaposlenju i iznosu zarade,
  • vođenje evidencije o korišćenju godišnjeg odmora,
  • izrada zahteva za refundaciju plata i doprinosa,
  • izveštavanje Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  • ostale usluge u vezi sa zaposlenima po potrebi odnosno po porudžbini naručioca usluge.