Združeni v znanju


Kompetenčni center za razvoj kadrov v računovodski dejavnosti
 
Leta 2011 je Unija kot nosilec projekta skupaj s partnerji, ki delujemo v okviru računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčnega svetovanja, začela izvajati operacije za vzpostavitev in delovanje Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v računovodski dejavnosti. Skupni interes partnerstva je sistematičen pristop k povečevanju usposobljenosti zaposlenih, razvoju kadrov, prenosu dobrih poslovnih praks in znanj med partnerji, dvigu kakovosti opravljenih storitev, povečanju zadovoljstva naročnikov ter s tem tudi konkurenčnosti podjetij in zaposlenih. Operacijo pod geslom "Združeni v znanju"deloma financira Evropska unija. Glavni namen projekta je sodelovanje med sorodnimi  podjetji v panogi, oblikovanje kompetenčnih modelov  ter vzpostavitev sistematičnega razvoja kadrov.
 
Glavni cilji projekta so:
večja prilagodljivost, učinkovitost in konkurenčnost  podjetij in zaposlenih v računovodski dejavnosti,
izboljševanje usposobljenosti in temeljnih veščin ter  zmanjševanje primanjkljajev kompetenc zaposlenih  v računovodski dejavnosti,
boljša kakovost opravljenih storitev,
večja prepoznavnost in ugled računovodske dejavnosti.
 
V okviru projekta uvajamo pet modelov kompetenc za  delovna mesta obračunovalec plač, knjigovodja, računovodja, vodja računovodskega servisa in davčni svetovalec.