Kadrovsko svetovanje

  • pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava,
  • priprava pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela,
  • izdelava internih aktov in pravilnikov,
  • izvedba postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih,
  • komunikacija s sindikati,
  • zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih,
  • zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela