Finančno in poslovno prestrukturiranje družbe

 

Pomoč pri izvedbi finančnega in poslovnega prestrukturiranja vključuje ukrepe izvensodnega (prostovoljnega ) prestrukturiranja in ukrepe prestrukturiranja v okviru insolvenčne zakonodaje (preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava).

Osnovne storitve ki jih nudimo:

  • Izdelava strategij in načrtov poslovnega in finančnega prestrukturiranja
  • Izdelava predlogov in pomoč pri izvedbi dezinvestiranja
  • Izdelava predlogov za dodatno financiranje in prestrukturiranje obstoječih dolgov
  • Možnost zastopanja in vodenja pogajanj z upniki v postopkih izvensodnega in sodnega prestrukturiranja
  • Vodenje in svetovanje pri postopkih prestrukturiranja do zaključka transakcije