Pravno svetovanje

Unija Consulting, pravno svetovanje

Področja pravnega svetovanja:

 • Gospodarsko pravo:
  • statusnopravna vprašanja glede delovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik,
  • statusna preoblikovanja (delitve, združitve) gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik,
  • priprava splošnih aktov in pogodb,
  • prodaja poslovnih deležev,
  • likvidacija družb
    
 • Delovnopravno področje
  • pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava,
  • priprava pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela,
  • izdelava internih aktov in pravilnikov,
  • izvedba postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih,
  • komunikacija s sindikati,
  • zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih,
  • zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela
    
 • Stvarnopravno področje
  • svetovanje pri prometu z nepremičninami,
  • priprava prodajne, menjalne, darilne, izročilne in druge vrste pogodb o razpolaganju z nepremičninami,
  • vpis v zemljiško knjigo,
  • svetovanje v zvezi z ustanovitvijo hipoteke, stavbne pravice, služnosti in drugih obremenitev na nepremičninah,
  • urejanje najemnih razmerjih
    
 • Insolvenčni postopki
  • svetovanje glede prestrukturiranja podjetja, začetka in vodenja prisilne poravnave ali stečajnega postopka,
  • svetovanje v postopkih prenehanja pravnih oseb,
  • prijava terjatve v postopku,
  • vložitev ugovora zoper seznam preizkušenih terjatev,
  • priprava izpodbojnih tožb in drugih pravnih sredstev zoper sklepe v postopkih zaradi insolventnosti
    
 • Obligacijsko-pravno področje
  • priprava in pregled prodajne, najemne, podjemne, mandatne, licenčne, in drugih vrst pogodb
    
 • Pravni skrbni pregled (due diligence)


Za več informacij nam pišite na 
info@unija.com ali pokličite +386 1 360 20 00.

Hitri kontakt

Zanimam se za vaše storitve, prosim, da me kontaktirate.

Ime in Priimek
Naziv podjetja
E-pošta*
Telefon
Sporočilo

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex