Vodenje pomožnih knjig

  • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo,
  • evidentiranje poslovnih dogodkov v pomožne knjige (register neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, računovodstvo stroškov dela, materialno in blagovno knjigovodstvo, blagajniška knjiga, knjiga delničarskih vlog idr.).