Knjigovodstvo plač

 
  • prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev,
  • pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi,
  • obračun plače za zaposlene, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb,
  • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač in drugih osebnih prejemkov, prispevkov in davkov,
  • izdelava potrebnih obrazcev za izplačilo dohodkov za prejemnika in za davčno upravo,
  • izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače,
  • vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta,
  • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov,
  • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • druge storitve v zvezi z zaposlenimi po potrebi oziroma naročilu naročnika storitve.

 

Zloženko o obračunu plač lahko najdete TUKAJ.