Davčne knjige in obračuni

 • obračun DDV in vseh drugih obračunov po zakonu o DDV ter vodenje davčnih knjig in evidenc po zakonu o davku na dodano vrednost,
 • izdelavo Napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti,
 • izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb ter vodenje ustreznih evidenc (npr. evidenca pokrivanja davčnih izgub, koriščenja davčnih olajšav ipd.),
 • izdelava obračuna davčnega odtegljaja za izplačila dohodkov z virom v Sloveniji po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ter pomoč stranki pri uveljavljanju ugodnosti iz meddržavnih sporazumov,
 • drugi davčni predračuni in obračuni po potrebi komitenta.

Hitri kontakt

Zanimam se za vaše storitve, prosim, da me kontaktirate.

Ime in Priimek
Naziv podjetja
E-pošta*
Telefon
Sporočilo

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex