Predlogi kadrovskih postopkov

  • sprejem na delovno mesto,
  • spremljanje poskusnega dela,
  • postopki redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  • drugi izvedbeni akti delovno pravnega značaja.