Kadrovske novosti

Na področju delovnih razmerjih sicer novosti niso tako pogoste, kot na računovodskem in davčnem področju. Obveščamo vas o novostih na področju zavezujoče kolektivne pogodbe, zakona o delovnih razmerjih ter ostalih zakonih in predpisih, ki se dotikajo obveznosti in pravic zaposlenih in ostalih pogodbenih sodelavcev (avtorji, podjemniki, študentje...).