Kadrovske evidence

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti vse delodajalce zavezuje k vodenju določenih evidenc o zaposlenih, stroških dela, delovnem času. Podatke zaposlenih je potrebno ustrezno zavarovati. Spremljanje vseh kadrovskih evidenc lahko zaupate tudi našim strokovnjakom: potek pogodb za določen čas, obveščanje zaposlenih glede pravice do letnega dopusta, dinamiko opravljanja preventivnih zdravniških pregledov, izpitov iz varstva pri delu...