Razpisi

16/01/2018

Program Fast Track to Innovation

 

Naziv razpisa Fast track to Innovation
Izvajalec razpisa EU
Datum objave  19. 11. 2017
Predmet in namen

Program Fast Track to Innovation je namenjen prijaviteljem različnih oz. vseh pravnih oblik.

Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa - tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju.  

S programom želi EU doseči: skrajšanje časa prodora ideje na trg, povečanje sodelovanja industrije, malih in srednjih podjetij, akademskih in raziskovalnih institucij ter spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije, promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve.

Nepovratna sredstva so torej namenjena razmeroma zrelim idejam – novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, ki vstopajo v zadnje razvojne korake ter so tik pred prodorom na trg (TRL6 – TRL9).

Največjo moč pri ocenjevanju bodo imeli učinki projekta, in sicer:

 • hiter razvoj;
 • poslovni prevzem in uvajanje trajnostnih inovativnih rešitev (izdelkov, procesov, storitev, poslovnih modelov...);
 • reševanje družbenih izzivov;
 • hiter prodor na trg - najpozneje v treh letih po začetku projekta;
 • novost na trgu;
 • poudarek na specifičnih značilnostih določene panoge;
 • večja konkurenčnost in rast poslovnih partnerjev v konzorciju v smislu povečanja prodaje, števila zaposlenih;
 • večja udeležba industrije, predvsem malih in srednjih podjetij.

Fast Track To Innovation bo torej podpiral inovativne rešitve z velikim tržnim potencialom in tiste prijavitelje (konzorcije), ki bodo izkazali sposobnost povezovanja različnih subjektov s področja industrije in drugih organizacij z namenom spodbujanja aktivnosti raziskav in razvoja.

 
 Višina sredstev

 do 3 mio eur oz. do 70 % upravičenih stroškov

Upravičeni prijavitelji


Upravičene aktivnosti

Osnovni pogoj za prijavo na razpis je torej inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti testiranja, izvajanja preizkusov, potrjevanja sistemov in delovanja prototipa v »resničnem svetu«.

Pomemben element pri inovacije je velikost trga in njena možnost uporabe v širšem smislu. 

 

Oddaja ponudb

Na razpis FTI se lahko prijavijo konzorciji, ki so sestavljeni iz najmanj 3 in največ 5 neodvisnih partnerjev (industrija, mala in srednja podjetja, raziskovalne organizacije, univerze, grozdi, podjetniška združenja, inkubatorji, investitorji, javni sektor, itd.) – ključno je, da konzorcij vsaj v 60 % sestavljajo udeleženci iz industrije, v preostalem deležu partnerstva pa se jim lahko pridružijo še univerze, raziskovalne in tehnološke organizacije in drugi akterji na področju inovacij.

Rok za oddajo 21. 2. 2018, 31. 5. 2018, 23. 10. 2018, 21. 2. 2019, 23. 5. 2019, 22. 10. 2019, 19. 2. 2020, 9. 6. 2020, 27. 20. 2020.  
Povezava http://www.tiko-pro.si/eu-razpisi/fast-track-to-innovation
 
 
  

  

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex