Novice in obvestila

23/12/2017

Ne pozabite, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva velja tudi za zasebne gospodarske družbe

Z začetkom januarja 2018 se bo začela uporabljati Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki je bila sprejeta sredi poletja.

 
Uredba podrobneje opredeljuje:
 • ustvarjalce arhivskega gradiva;
 • zajem, pretvorbo in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni  obliki ter izvajanje spremljevalnih storitev;
 • urejanje, vrednotenje in uničenje dokumentarnega gradiva;
 • hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva;
 • varstvo zasebnega arhivskega gradiva;
 • evidence in uporabo arhivskega gradiva;
 • in drugo.
 
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), ki kot naslovnike zakona opredeljuje poleg gospodarskih družb javnega prava tudi gospodarske družbe zasebnega prava in fizične osebe. 
 
Evidentiranje dokumentarnega gradiva v zasebni lasti, za katero se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva, izvajajo pristojni arhivi. Ti v evidenci vodijo tiste osebne in druge podatke iz evidentiranega dokumentarnega gradiva, ki so potrebni za ustrezno oceno ali označitev gradiva. 
 
Pristojni arhiv izda odločba, ki vsebuje podatke o lastniku in vsebini, obsegu in času nastanka zasebnega arhivskega gradiva ter dolžnostih lastnika zasebnega arhiva.
 
Pravice in dolžnosti lastnikov zasebnega arhivskega gradiva
Lastniki zasebnega arhivskega gradiva:
 • imajo pravico do brezplačnih strokovnih pojasnil in nasvetov pristojnih arhivov glede varovanja, vzdrževanja, odbiranja, urejanja, konzerviranja in restavriranja gradiva;
 • so dolžni spoštovati pojasnila in nasvete iz prejšnje alinee;
 • so dolžni hraniti gradivo trajno, strokovno neoporečno in celovito;
 • so dolžni dajati pristojnemu arhivu podatke o gradivu, ki so potrebni za izvajanje tega zakona;
 • so dolžni omogočiti pristojnemu arhivu dostop do arhivskega gradiva na kraju samem;
 • so dolžni omogočiti uporabo svojega arhivskega gradiva, pri čemer imajo pravico določiti pogoje uporabe v skladu z zakonom.
 
Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex