Razpisi

02/11/2017

Nepovratna sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav v letu 2017-2018

 

Naziv razpisa Nepovratna sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav v letu 2017-2018
Izvajalec razpisa Javna agencija SPIRIT
Datum objave  28. 10. 2017
Predmet in namen

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovanja zunanjih izvajalcev. 

 

Namen razpisa

Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij (t.i. procesni vavčer) z namenom prehoda podjetij v (s)industrijo (strategija pametne specializacije). Cilj razpisa je povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij skozi: 

 • prenovo poslovnih procesov, 
 • vitko poslovanje, 
 • vitki poslovni procesi, 
 • učinkovito upravljanje poslovnih procesov, 
 • dizajn management, 
 • business process management
Predvidena višina do 50% upravičenih stroškov .oz. minimalno 5.000 eur in maksimalno 20.000 eur
Upravičeni prijavitelji, stroški in višina sofinanciranja

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev – svetovalne storitve pa ne smejo biti trajne ali občasne oz. se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja podjetja. 

Stroški lahko nastanejo od izdaje sklepa o izboru do 10. 9. 2018, trajanje svetovalne storitve pa ne sme biti krajše od 120 dni. 

 

Upravičenci

Upravičena podjetja:

 • Upravičena podjetja so mikro, mala in srednja podjetja, s.p-ji in zadruge z omejeno odgovornostjo.
 • Podjetja, ki imajo zaposleni vsaj 2 osebi na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge (t.j. novembra 2017 za 1. prijavni rok in januarja 2018 za 2. prijavni rok).
 • Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji, poravnane mora imeti vse finančne in davčne obveznosti.

*Pogoji za prijavitelje so podrobneje opredeljeni v razpisu

 
Do sredstev niso upravičeni:

Podjetja, ki imajo glavno dejavnost predelave in trženja kmetijskih proizvodov in podjetja iz sektorja premogovništva.

Podjetja, ki so že prejela sredstva za procesne izboljšave v letu 2016-2017 (Procesni vavčer 2016-2017).

Višina sredstev na razpisu

Skupno je na voljo 1.500.000 evrov, od tega v zahodni regiji 495.000 evrov in v vzhodni regiji 1.005.000 evrov.

Rok za oddajo

 7. 12. 2017 in 22. 2. 2018

   
Povezava http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/nepovratna-sredstva-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-v-letu-2017-2018
 
 
  

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex