Novice in obvestila

15/11/2017

Delodajalci, poznate razliko med službeno potjo in napotitvijo delavca?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je 23. 10. 2017 izdalo smernice, na podlagi katerih je mogoča lažja presoja, kdaj gre za službeno pot in kdaj za napotitev delavca.

 
Ločevanje službene poti od napotitve je izjemnega pomena, saj pravilna pravna presoja vpliva na:
 • pravne obveznosti delodajalca (drugačna dokumentacija in vsebina pogodbe o zaposlitvi)
 • davčne posledice in obdavčitev, ter
 • denarne globe za delodajalce, ki ne upoštevajo specifik, vezanih na službeno pot ali napotitev.
 
Smernice za presojo upoštevajo naslednje kriterije:

1. Vrsta dela delavca

 • Napotitev: delo se opravlja kot čezmejno izvajanje storitve v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi družbe
 • Službena pot: delo je potrebno za obstoj in opravljanje dejavnosti družbe, ne predstavlja pa neposrednega izvajanja storitve
 

2. Končni uporabnik storitve

 • Napotitev: naročnik storitve 
 • Službena pot: delodajalec
 
3. Prihodek delodajalca
 • Napotitev: delodajalec pričakuje pogodbeno dogovorjeno plačilo od naročnika storitve
 • Službena pot: delodajalec neposredno ne pričakuje plačila
 
4. Trg druge države 
 • Napotitev: družba neposredno vstopa na trg tuje države in konkurira drugim družbam na tujem trgu
 • Službena pot: družba neposredno ne vstopa na trg druge države in ne konkurira drugim družbam na tujem trgu
 
Novo leto - nova pravila o čezmejnem opravljanju storitev
Poleg zgoraj omenjenih smernic bo pri vsebinski presoji v veliko pomoč novi Zakon o čezmejnem opravljanju storitev (ZčmIS), ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2018. Z dnem pričetka uporabe novega zakona bo prišlo tudi do prenehanja sedaj veljavne določbe drugega odstavka 129. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki razmejuje instituta na podlagi časovne komponente. 
 
Več o novostih, ki jih prinaša novi zakon, obravnava tudi novembrski UNIKUM.
 
Globe za neupoštevanje določb Zakona o čezmejnem opravljanju storitev
Zakonodajalec je z novim zakonom predvidel tudi visoke globe za neupoštevanje določb zakona, zato morajo biti delodajalci in samozaposlene osebe še posebej pazljivi. 
 
Med drugimi, so pogoji, pod katerimi lahko delodajalci ali samozaposlene osebe izvajajo čezmejne storitve, tudi:
 • pridobitev obrazca A1 in sporočanje o morebitnih spremembah/odpovedih napotitve (preko sistema e-VEM) in
 • upoštevanje določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini (pogodba o zaposlitvi z vsemi obveznimi sestavinami, ki se nanašajo na opravljanje dela v tujini).
 
Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex