Novice in obvestila

10/11/2017

Zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine

 S 1. novembrom 2017 se je začel uporabljati Zakon o Spremembah in dopolnitvah Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji. Zakon odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi pri uporabi Sporazuma, hkrati pa upošteva predloge delodajalcev, delavcev in socialnih partnerjev. 

 

Glavna novost, ki jo prinaša dopolnitev sporazuma je odprava obvezne predhodne 30 - dnevne prijave kandidatov pri Agenciji za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-BIH). Pred uveljavitvijo novega zakona so slovenski delodajalci lahko zaposlili zgolj državljane BIH, ki so bili pri Agenciji za delo in zaposlovanje BIH, prijavljeni vsaj 30 dni kot brezposelne osebe. Po novem pa je zaposlitev mogoča takoj po prijavi pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje BIH. 

 

Sprememba delodajalca pri prenehanju zaposlitve v prvem letu zaposlitvi. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi izredne odpovedi ob kršitvi delodajalca, se lahko državljan BIH ponovno zaposli na istem delovnem mestu, ob pogoju, da se v 30 dneh od prenehanja zaposlitve znova vključi v obvezno socialno zavarovanje v Sloveniji. Do sedaj je bilo to mogoče zgolj ob uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila. 

 

Jasna določitev postopka poimenskega zaposlovanja. V skladu z zakonom poimenska zaposlitev pomeni zaposlitev delavca migranta pri delodajalcu na podlagi delodajalčeve poimenske zahteve brez postopka oglaševanja in izbire kandidata.

 

Določitev organa za odločanje o pritožbah zoper sklepe in odločbe, ki jih izda Zavod RS za zaposlovanje. Vlagatelji, ki predložijo vloge za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za zaposlitev državljanov BIH, se lahko po novem zoper sklepe in odločbe Zavoda RS za zaposlovanje, pritožijo na slovensko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

Uskladitev z nacionalno zakonodajo glede prekinitve zakonitega bivanja pri ponovni zaposlitvi v Sloveniji. Določitev obvezne 6 - mesečne prekinitve  zakonitega bivanja velja samo, kadar se delavec BIH prostovoljno vrne v državo izvora po prenehanju veljavnosti dovoljenja zaradi poteka časa, za katerega je bilo dovoljenje izdano.

 
Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex