Razpisi

22/11/2017

Javno povabilo »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« 2017/2018 za delodajalce

 

Naziv razpisa USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU – MLADI« 2017/2018
Izvajalec razpisa Zavod RS za zaposlovanje
Datum objave  21. 11. 2017
Predmet in namen

Predmet razpisa

Delodajalci lahko z današnjim dnem, vložite prijavo na javno povabilo »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« za leto 2017/2018. Usposabljanje je program aktivne politike zaposlovanja, ki mlajšim brezposelnim osebam omogoča pridobitev novih znanj, veščin in spretnosti.

 Višina sredstev

 Vrednost financiranja 2017/ 2018 je 2,6 milijona EUR:

 • 60% za brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v V Sloveniji
 • 40% za brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Z Sloveniji
Upravičeni prijavitelji
Pogoji za prijavo
Prijavo lahko vložite delodajalci, ki ste pravne in fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujete druge pogoje predpisane v petem poglavju razpisne dokumentacije, vključno s poravnanimi obveznostmi pri Finančni upravi RS.
 
Delodajalec z brezposelno osebo ne sklene delovnega razmerja, ampak mu zagotovi mentorja, ki to osebo 2 ali 3 mesece usposablja na določenem delovnem mestu. Zavod RS za zaposlovanje v ta namen delodajalcu povrne upravičene stroške v vrednosti 370 EUR (za dvomesečno usposabljanje) oz. 493 EUR (za trimesečno usposabljanje) na udeleženca, brezposelni osebi pa potne stroške in dodatek za aktivnost. 


Koliko brezposelnih oseb lahko delodajalec vzame pod mentorstvo je odvisno od:
 • števila zaposlenih pri delodajalcu in od
 • zaposlovanja udeležencev po zaključenem usposabljanju.
Mlajše brezposelne osebe
V usposabljanje na delovnem mestu mladi, se lahko vključijo brezposelne osebe mlajše od 30 let, ki so pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavljene najmanj tri mesece. Za trimesečno usposabljanje morajo brezposelne osebe izpolnjevati še pogoj »mladi iskalec prve zaposlitve«.
 
Oddaja ponudb

Delodajalci oddate ponudbo na predpisanem obrazcu, osebno v glavni pisarni ali po pošti na naslov pristojne območne enote Zavoda, kjer je vaš sedež, v zaprti in ustrezno označeni pisemski ovojnici. 

Rok za oddajo Oddaja ponudbe je mogoča do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 do 12:00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.
Povezava https://www.ess.gov.si/_files/10568/UDM_mladi_2017_2018_Javno_povabilo.pdf
 
 
  

  

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex