Novice in obvestila

26/09/2017

Nove obveznosti poročanja za mednarodne skupine podjetij

 Od 1. 1. 2017 je za določene mednarodne skupine podjetij predvideno dodatno poročanje FURS. Gre za spremenjene določbe Zakona o davčnem postopku, ki so bile vključene na podlagi sprejetih ukrepov BEPS organizacije OECD.

 
Poročilo po državah (angl. country-by-country reporting; kratica, ki jo uporablja ZDavP-2: CbCR) so dolžne pripraviti mednarodne skupine podjetij, katerih letni konsolidirani prihodki znašajo 750,000.000 evrov. Poročanje je predvideno kot eden od ukrepov OECD za zagotovitev, da so dobički obdavčeni v državi, v kateri so ustvarjeni, in da se davčna osnova ne zmanjšuje z nedovoljeno davčno optimizacijo.
 
Kot je pokazala analiza OECD, nekatera veljavna mednarodna davčna pravila omogočajo, da dobički ›izginejo‹ za davčne namene ali pride do prenosa dobičkov v jurisdikcije brez obdavčitve ali z nizkimi obdavčitvami, kjer imajo podjetja malo gospodarske dejavnosti ali je sploh nimajo. Gre za ›zmanjševanje davčne osnove in prenašanje dobička‹ (angl. base erosion and profit shifting project, BEPS).
 
Poročanje po državah (CbCR) je predvideno za vse skupine podjetij, katerih letni konsolidirani prihodki znašajo 750,000.000 evrov. Druge mednarodne skupine podjetij so izvzete. Poročevalec predloži CbCR za poslovno leto poročanja, najpozneje v 12 mesecih od zadnjega dne poslovnega leta poročanja mednarodne skupine podjetij v skladu z Direktivo 2016/881/EU. Prej davčni zavezanec finančni upravi predloži Obvestilo CbCR (obrazec je objavljen na spletni strani Finančne uprave) v elektronski obliki hkrati s predložitvijo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.
 
Za poročevalca se šteje krovno matično podjetje mednarodne skupine podjetij, ki je rezident Republike Slovenije po ZDDPO-2 in tudi oseba v sestavi ali nadomestno matično podjetje mednarodne skupine podjetij.
 
CbCR mora vsebovati naslednje podatke o mednarodni skupini podjetij:
zbirne podatke po posamezni jurisdikciji, v kateri mednarodna skupina podjetij posluje: prihodek, dobiček (izguba) pred plačilom davka na dobiček, plačani in obračunani davek od dohodkov, izkazani kapital, nerazporejeni dobiček, število zaposlenih in vrednost opredmetenih sredstev razen denarja in denarnih ustreznikov; ...
 
Celoten članek je na voljo v septembrski številki biltena Unikum.
 
 
 
Pripravila: Nina Orehek Ručigaj
 
 
 
Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex