Novice in obvestila

20/09/2017

Na kaj morate biti pozorni pri zaposlovanju novih sodelavcev?

Ko se kot oseba z dejavnostjo odločite, da potrebujete nove sodelavce, potem vas čaka poleg izbire pravega kandidata tudi nekaj formalnosti, ki jih je potrebno urediti pred nastopom dela. Kot zaposlovalec  pa imate določene obveznosti, tako do sodelavca kot tudi do davčnega organa.

Pred začetkom opravljanja dela za novega sodelavca je potrebno:

 • sestaviti pogodbo o zaposlitvi,
 • vložiti prijavo za zavarovanje z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi. To lahko uredite tudi na točki e-VEM.
 
Kot zaposlovalec imate do novih sodelavcev naslednje obveznosti:
 • izplačilo plače najpozneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.
 • Izdaja pisnega obračuna plače, nadomestila plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, kjer je razviden tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.
 • Izdaja pisnega obračuna plač in nadomestil plač, iz katerega sta razvidna obračun in plačilo davkov in prispevkov. To morate sodelavcu izdati najkasneje do 31. januarja za preteklo koledarsko leto (dohodnina).
Za zadostitvi zakonodaje in poenostavitvi operativnih kadrovskih postopkov pa vam priporočamo, da imate ažurno in celovito kadrovsko evidenco. Ta vsebuje vso pripadajočo dokumentacijo o sodelavcih na enem mestu, t.i. personalne mape. Več o tem si lahko preberete v prispevku, sicer pa vam lahko pri vodenju personalnih map pomagamo tudi na Uniji.
 
Kot zaposlovalec imate obveznosti tudi do davčnega organa:
 • na dan izplačila plače morate davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev (obrazec REK-1), na katerem je razviden obračun akontacije dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost. 
 • Obračunane obveznosti morate plačati na dan izplačila dohodka.
 • Davčnemu organu morate predložiti obračun davčnega odtegljaja tudi v primeru drugih izplačil obdavčljivega dohodka, kot na primer pri avtorskih honorarjih, izplačila dijakom in študentom, izplačilo fizični osebi po pogodbi o delu, … (REK-1a, REK-2).
Pred odločitvijo za zaposlitev novih sodelavcev vam priporočamo, da preverite vse možne načine dela oziroma zaposlovanja, ki jih imate na voljo. Tako lahko izberete najugodnejšo obliko za vaše podjetje. Za morebitne dodatne informacije pa so vam na voljo tudi Unijini svetovalci.
 
Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex