Novice in obvestila

11/07/2017

Sprejeta izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo izhodišča, usklajena med vlado in socialnimi partnerji. Izhodišča po svoji vsebini predstavljajo nabor vseh rešitev, o katerih je bilo doseženo soglasje glede izhodišč za pripravo bodočih zakonskih sprememb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Izhodišča izhajajo iz Bele knjige, sprejete v začetku leta 2016, ki obravnava:

 • temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ter
 • nabor možnih ukrepov, podprtih z izračuni in simulacijami učinkov, ki bi lahko zagotovili dolgoročno javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in ustrezne dohodke v starosti tudi po izteku prehodnega obdobja iz reforme 2013.

Ukrepi iz izhodišč so predvsem:

 1. Polna uveljavitev načela »vsako delo šteje«, na način, da se zagotavlja ustrezna socialna varnost tako skozi plačilo prispevkov kot tudi z odmero pravic;
 2. Dvig dejanske upokojitvene starosti in podaljševanje delovne aktivnosti z ustreznimi ukrepi na trgu dela za spodbujanje zgodnejšega zaposlovanja mladih in podaljševanja aktivnosti starejših, tudi z vpeljavo posebnih spodbud (tudi finančnih) za zavarovance in delodajalce z namenom podaljševanja delovne aktivnosti ter s prilagajanjem zakonsko določenih upokojitvenih pogojev (starost in zavarovalna doba), ki bodo upoštevali tako prihodnje demografske trende kot tudi določene osebne okoliščine (npr. delo v zgodnji mladosti) ter dolžino delovne aktivnosti v določenih panogah (npr. težje in zdravju škodljivo delo oziroma delo, ki ga po določeni starosti ni moč uspešno opravljati).
 3. Poenotenje različnih dob sedaj veljavne zakonodaje v enotni termin »zavarovalna doba« ter ohranitev pričakovanih pravic iz naslova različnih dob.
 4. Transparentnejši način odmere pokojnine, ki izhaja iz načela enake obravnave žensk in moških ter zagotavlja, da se znotraj odmere pravic upoštevajo morebitne razlike med spoloma, ki obstajajo oziroma bodo obstajale na trgu dela. Način odmere naj nudi socialno varnost določenim kategorijam zavarovancev (npr. upoštevanje morebitnih posebnosti glede osebnih okoliščin zavarovancev).
 5. Formula za usklajevanje pokojnin mora biti vnaprej sistemsko določena na način, da preprečuje posege v njeno ureditev ter zagotavlja ohranjanje realne vrednosti višine pokojnin. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da upokojenci soprispevajo h gospodarski rasti ter so tako upravičeni do pozitivnih učinkov le-te. Formula mora tako upoštevati oba faktorja, tako rast plač kot tudi rast cen življenjskih potrebščin, vendar pa mora razmerje upoštevati tudi cilj, da se zagotovi dostojno višino pokojnin ob javnofinančno vzdržni pokojninski blagajni.
 6. Na področju invalidskega zavarovanja mora, ob vzpostavitvi ustreznega stanja na trgu dela, poklicna rehabilitacija postati temeljna pravica iz invalidskega zavarovanja, pri čemer je potrebno vzporedno prilagajati tudi sistem zdravstvenega zavarovanja ter varnosti in zdravja pri delu ter drugih sistemov, povezanih z invalidskim zavarovanjem. Nove pravice iz invalidskega zavarovanja morajo izhajati iz nove definicije invalidnosti ter zagotavljati ustrezno raven socialne varnosti.
 7. Dodatno pokojninsko zavarovanje je potrebno določiti predvsem v smislu nadgradnje višine dohodka v času upokojitve, vendar ne na račun zmanjševanja pomena I. stebra pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Participacija v dodatnem pokojninskem zavarovanju ter določitev vloge II. stebra mora temeljiti na socialnem dialogu, hkrati pa morajo biti zagotovljene tudi ustrezne spodbude države za financiranje te oblike zavarovanja. Ta oblika zavarovanja pa mora zagotavljati tudi vključevanje tistih zavarovancev, ki si iz svojih dohodkov ne morejo zagotoviti vplačevanja dovolj visoke dodatne premije v to obliko zavarovanja. Prav tako se mora zagotoviti ustrezna promocija in izobraževanje glede pomena dodatnih oblik pokojninskega zavarovanja.
 8. Učinkovit nadzor nad plačevanjem prispevkov in zagotavljanje ustrezne varnosti zavarovancev, za katere niso bili ustrezno poravnani prispevki.


Več informacij pa najdete na: Usklajena izhodišča ZPIZ

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex