Novice in obvestila

07/07/2017

Davčna reforma 2017

Iz Predloga nabora ukrepov na davčnem področju 2017 je razbrati naslednje predloge finančnega ministrstva (povzetek gradiva), ki bi lahko veljali z letom 2018: 

1. Nadgradnja sistema normiranih odhodkov za dohodke iz dejavnosti:

 • povratek v sintetično obdavčitev (priznavanje olajšav, vezanih na osebne okoliščine, in upoštevanje progresivne lestvice; nadgrajeni sistem bo ugodnejši za zavezance, ki vstopajo v svet podjetništva oz. dosegajo nizke dohodke)
 • prenova mehanizmov proti zlorabam (povezane osebe, obvezen izstop iz sistema, določitev zgornje meje pri upoštevanju normiranih stroškov)
 • znižanje obsega normiranih stroškov iz sedanjih 80 na 60 % ter uvedba linearne dodatne splošne olajšave

2. Sprememba obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja s tujim elementom:

 • dodatno zmanjšanje davčne osnove (20 % plače zavezanca oz. na letni ravni ne več kot 12.000 €) za naslednje upravičnece: napoteni v in iz Slovenije, raziskovalci, izmenjava zaposlenih med povezanimi družbami

3. Spremembe v zvezi z davčno obravnavo povračil stroškov, povezanih z napotitvami

 • za službeno potovanje se za davčne namene šteje tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni – posledično se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo

4. Spremembe na področju dodatne splošne olajšave:

 • odprava „stopničavosti“ dodatne splošne olajšave
 • predlog: dodatna splošna olajšave se določi linearno v odvisnosti od dohodka (med dohodkovnima mejama v višini 11.166,37€ do 13.316,81€)

5. Drugo:

 • oprostitev izplačil iz šolskih skladov,
 • znižanje normiranih odhodkov po ZDDPO-2
 • spremembe ZDDPO-2 zaradi prehoda na MSRP9 - finančni inštrumenti (vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev finančnih inštrumentov v davčno osnovo)
 • spremembe trošarinske politike (sprememba razmerja med trošarino na bencin in dizel)
 • uporaba vezane knjige računov (VKR) tudi po prehodnem obdobju (tj. od 31.12.2017)
 • podaljša se rok na naknadno sporočanje podatkov o računih iz VKR

Vir: Predlogi ukrepov na davčnem področju, Ministrstvo za finance, 22.6.2017

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex