Novice in obvestila

05/07/2017

Pregled aktualnih razpisov Zavoda RS za zaposlovanje za spodbujanje zaposlovanja

Republika Slovenija in Zavod RS za zaposlovanje v okviru aktivne politike zaposlovanja omogočata delodajalcem in delavcem finančno pomoč pri zaposlovanju za določen ali nedoločen čas.

Spodaj predstavljamo aktualne ugodnosti pri zaposlovanju, za morebitna vprašanja pa smo vam z veseljem na voljo.

1. Trajno zaposlovanje mladih

 • Subvencija za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi in so napotene k delodajalcu. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas.
 • Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Če gre za krajši delovni teden (36-40 ur) oziroma za zaposlitev invalida s krajšim tedenskim delovnim časom, se izplača sorazmerni del subvencije.
 • Znesek se nakaže v dveh delih: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.
 • Javno povabilo je odprto od 12. 4. 2017 od 10.00 in najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45.

2. Zaposli.me 2016/2017

 • Subvencija za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne Slovenije, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so napotene k delodajalcu. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.
 • Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Če gre za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, se izplača sorazmerni del subvencije.
 • Javno povabilo ostaja odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2017.

3. Povračilo prispevkov delodajalca na območjih z visoko brezposelnostjo

 • Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo - Pokolpje, Maribor z okolico, Hrastnik, Radeče in Trbovlje in davčna olajšava za zaposlitev brezposelnih
 • Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa, če osebo zaposlite neprekinjeno za 12 mesecev ali če z osebo zakonito sklenete več pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez enega dneva vmesne prekinitve in v skupnem trajanju najmanj enega leta.

4. Povračilo prispevkov delodajalca v Pomurju

 • Dveletna možnost delnega vračila prispevkov delodajalcem v Pomurju in davčna olajšava za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin ukrepa
 • Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa, če osebo zaposlite neprekinjeno za 24 mesecev ali če z osebo zakonito sklenete več pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez enega dneva vmesne prekinitve in v skupnem trajanju najmanj dveh let.
 • Pogodba o zaposlitvi oseb mora biti sklenjena najkasneje do 31. 12. 2017. Zaposlitev se mora ohraniti celotno obdobje dveh let.

5. Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

 • Dveletna možnost delnega vračila prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 26 let in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti. Zaposlitev se mora ohraniti vsaj dve leti neprekinjeno.
 • Določilo o vračilu prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev se uporablja od 1. 7. 2013.

6. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

 • Dvoletna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše, ki dopolnijo 55 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi.
 • Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.
 • Lahko je sklenjena za določen ali nedoločen čas. Minimalno obdobje zaposlitve časovno ni opredeljeno. Sklenete lahko več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju.

7. Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb mlajših od 26 let ali starejših od 55 let

 • Podlaga: Zakon o dohodnini oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

8. Davčna olajšava za zaposlovanje invalidov

 • Podlaga: Zakon o dohodnini oziroma Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex