Razpisi

17/05/2017

Nepovratna sredstva za individualne sejme v tujini

Naziv razpisa Nepovratna sredstva za individualne sejme v tujini
Izvajalec razpisa Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
Datum objave  8.5.2017
Predmet in namen

Predmet razpisov

Predmet obeh javnih razpisov je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: http://www.expodatabase.com/ ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: http://www.auma.de/ in
ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran).
Izpolnjena morata biti oba pogoja, sejem mora biti vpisan v eni izmed baz, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen razpisov

Namen obeh javnih razpisov je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Predvidena višina 1.400.000 EUR
Upravičeni prijavitelji, stroški in višina sofinanciranja

Nastop na mednarodnih sejmih za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

 • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
 • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
 • stroški tehničnih priključkov,
 • stroški upravljanja razstavnega prostora,
 • stroški sejemske opreme.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska ter davek na dodano vrednost (DDV).

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki so bili izvedeni od 1. 1. 2017. do 31. 5. 2017.

Upravičenci

Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v RS in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diversificirajo poslovanje na tujem trgu.

Do subvencije niso upravičeni:

 • sektorji ribištva, primarnega kmetijstva ter premogovništva,
 • podjetja v težavah,

tisti, ki na dan 31. 12. 2016 niso imeli vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina subvencije
60% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 8.000 eur.


Nastop na mednarodnh sejmih za obdobje od 5. 6. 2017 do 31. 12. 2017

Upravičeni stroški

Upravičeni so stroški se uveljavljajo v obliki pavšalnih zneskov.
Obdobje upravičenih aktivnosti je od oddaje vloge do 31. 12. 2017.

Upravičenci

Mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Do subvencije niso upravičeni:

 • sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
 • sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
 • podjetja v težavah,

tisti, ki na dan 31. 12. 2016 niso imeli vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina subvencije
Višina pavšalnega zneska za posamezno operacijo znaša 8.762,00 eur.

Rok za oddajo

 5. 6. 2017 in 13. 6. 2017

   
Povezava http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/nepovratna-sredstva-za-individualne-sejme-v-tujini

 
 
  

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex