Novice in obvestila

10/05/2017

Sprememba SRS 30 za s.p.

Z objavo spremembe SRS 30 v Ur.l. št. 23/2017 je v določbah, ki veljajo za srednje in velike podjetnike, standard končno usklajen z določbami o letnem poročilu, kot jih predpisuje ZGD-1.
Za vse podjetnike, ki so dolžni voditi poslovne knjige in izdelovati letno poročilo na podlagi določb 73. čl. ZGD-1, torej velja, da njihovo letno poročilo sestoji iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja, ki se sestavita po določb SRS 20 in 21 ter upoštevaje posebnosti glede izkazovanja podjetnikovega kapitala (SRS 30). Srednje veliki in veliki podjetniki (slednjih v Sloveniji ni, srednje velikih pa je po zadnjih podatkih le še šest) sestavijo tudi razkritja, če pa želijo, pa lahko tudi izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala.
Drugih vsebinskih novosti spremembe SRS ne prinašajo.
 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex