Razpisi

18/04/2017

Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017

      

Naziv razpisa Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017
Izvajalec razpisa Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave  18.4.2017
Namen in cilj razpisa

Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje operacij mladih podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije, itd,..), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

Cilj razpisa
Ustvarjanje novih delovnih mest in rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov, itd.), na področju rabe lesa.

Predvidena višina sredstev 40.000 EUR
 
Upravičeni stroški in višina sofinanciranja

Upravičeni stroški

 • stroški opreme in investicij v neopredmetena sredstva,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji,
 • posredni (operativni) stroški.
   

Višina sofinanciranja:

 • maksimalno sofinanciranje 40.000 €,
 • minimalno sofinanciranje 7.000 €,
 • oz. 75 % (vzhod) ali 70 % (zahod)
Upravičenci

Upravičenci

 • mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP),
 • registrirana od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2016

(Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, tudi socialna podjetja - prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2016 do 14. 4. 2017).

Glavna registrirana dejavnost MSP

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame inprotja, razen pohištva, ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva
Rok za oddajo 16.5.2017
Povezava http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/spodbude-za-rast-podjetij-na-podrocju-rabe-lesa-v-letu-2017
 
 

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex