Razpisi

28/03/2017

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2017 - 2018

       

Naziv razpisa Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2017 - 2018
Izvajalec razpisa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave  27.3.2017
Predmet in namen razpisa

Namen razpisa
Spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

Predmet razpisa

Sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote;
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
 • diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala;
 • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

Predvidena višina Najmanj 10000 € oz. največ 500000 €
 
Upravičeni prijavitelji, stroški in višina sofinanciranja

Upravičeni prijavitelji

vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in

 • imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto;
 • bodo imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo (v primeru vzpostavitve nove poslovne enote);
 • bodo investicijo izvedli na upravičenem območju.

Višina sredstev

 • najmanj 10.000 evrov;
 • največ 500.000 evrov.

oz.

 • do 45 % za mikro in mala podjetja;
 • do 35 % za srednja podjetja in
 • do 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški

 • stroški nakupa strojev in opreme;
 • stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja (znašajo največ 50 % celotnih upravičenih naložbenih stroškov za začetno naložbo, v absolutnem znesku pa ne več kot 20.000 evrov);
 • stroški montaže opreme in strojev, v primeru, da so prikazani na istem računu kot nabavljena oprema in predstavlja sestavni del nabavljene opreme.
Rok za oddajo

19.5.2017

Obdobje upravičenosti Obdobje za porabo sredstev
 • 27. 10. 2017 za projekte, ki se zaključijo v letu 2017;
 • 26.10.2018 za projekte, ki se zaključijo v letu 2018.
Povezava http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-obcin-hrastnik-radece-in-trbovlje
 
 
  

 

Nazaj

Zaupajo nam

 • Toyota
 • Sanolabor
 • C & A
 • AirFrance
 • menn yacht group
 • Jones Lang LaSalle
 • ŽGP
 • Rutar
 • vitapur
 • Kovoprojekta
 • osvic
 • Javna
 • sun chemical
 • Hidria
 • Clarus
 • arcelormittal
 • Hilti
 • NLB Skladi
 • Radio 1
 • ZDS
 • Total
 • Baxter
 • Socomex